.FILE

23-24 november 2020

Johan Danelius Expeditionschef

Johan Danelius är expeditionschef vid Justitiedepartementet och ansvarar där bland annat för den straffrättsliga lagstiftningen.

 

Johan Danelius var med som talare på ett tidigare Internetdagarna