.FILE

23-24 november 2020

Johan Hammarlund Collaborative Foresight Advisor, Kairos Future

Johan är rådgivare på Kairos Future med fokus på kollaborativ innovation och omvärldsanalys. Han har lång erfarenhet av att stödja och utveckla strateginära och datadrivet omvärldsarbete i olika typer av organisationer. Även aktiv i forskningsprojekt inom omvärldsanalys och medieforskning.

 

Johan Hammarlund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna