.FILE

23-24 november 2020

Johan Johansson Digital Analyst

Johan hjälper Outfox's medelstora, stora och Premium-kunder att fatta smartare beslut med hjälp av data och därmed minska kostnader, öka besökarnas nöjdhet och webbplatsägarnas/appägarnas intäkter.

 

Johan Johansson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna