.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Johan Skott

Johan kommer berätta i en fireside hur han blivit speciellt bra på att rekrytera kvinnor till teknikbolag. Hur han nätverkar och tänker och agerar annorlunda än många andra.

 

Johan Skott var med som talare på ett tidigare Internetdagarna