Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Johan Skott

Johan kommer berätta i en fireside hur han blivit speciellt bra på att rekrytera kvinnor till teknikbolag. Hur han nätverkar och tänker och agerar annorlunda än många andra.

 

Johan Skott var med som talare på ett tidigare Internetdagarna