Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening

Johan Wallér är VD för Sveriges Apoteksförening och representerar alla apotek i landet.

Apoteken ingår i ett nationellt it-nätverk som hanterar känslig information om sina kunder som behöver vara tillgängligt för såväl vården som apoteken och patienterna själva.

 

Johan Wallér var med som talare på ett tidigare Internetdagarna