.FILE

23-24 november 2020

Johan Wiktorin VD

Johan Wiktorin är VD för underrättelseföretaget Brqthrough och skriver kolumner i Dagens Industri. Han är ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien och regionordförande Nordic Baltic för Strategic Competitive Intelligence Professionals.

Johan är intresserad av information i alla dess former och har arbetat vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

 

Johan Wiktorin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna