Johnny Lindqvist – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Johnny Lindqvist Kommunikationschef

Gillar sci-fi, synth och internet. Jobbat med ungdomskommunikation på bland annat DIST, SurfaLugnt. Tog en sväng i mediabranschen som CD på MEC. Idag kommunikationschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 

Johnny Lindqvist var med som talare på ett tidigare Internetdagarna