Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Jon Karlung CEO på Bahnhof AB

Jon Karlung är VD och en av huvudägarna på internetoperatören Bahnhof. Han har i olika ledande roller varit aktiv i koncernen sedan år 1996.

Bahnhof utsågs flera år till ”Gasell” under hans ledning. Karlung återkom år 2005 som VD och har sedan dess varit operativ i verksamheten. Andra styrelseuppdrag: K.N Telecom AB. KN Telecom ägs gemensamt med Andreas Norman (medgrundare) och är Bahnhofs huvudägare med samtliga röststarka A-aktier.

Jon Karlung är entreprenör och har en bakgrund som journalist. I botten finns en humanistisk utbildning (fil kand i bland annat litteraturvetenskap). Ett pågående engagemang utanför Bahnhof-sfären är ett nystartat bolag som bedriver utveckling av modulära datahallar (Modular Data Centers Stockholm AB).

 

Jon Karlung var med som talare på ett tidigare Internetdagarna