Jonas Bengtsson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Jonas Bengtsson Chefsjurist, TeliaSonera

Jonas Bengtsson har en juristexamen från Lunds universitet och har mer än tio års erfarenhet av arbete som chefsjurist inom telekomsektorn. Han har arbetat på Tele2 sedan 2007, dessförinnan har han bland annat jobbat på Telenor Sverige och Utfors.

 

Jonas Bengtsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna