Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Jonas Linde IT- och produktionschef, Liber

Jonas arbetar som ansvarig för IT och produktion på Liber och har en lång bakgrund inom IT. Som ansvarig för integrationen av Libers läromedel i svenska skolor har han drivit ett antal projekt som alla har ett antal gemensamma problemområden; brist på standarder, dålig förståelse för skillnaden mellan inköp av tryckta och digitala läromedel och bristande kompetens.

 

Jonas Linde var med som talare på ett tidigare Internetdagarna