Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Jonas Malmlund Partner, Deloitte

 

Jonas Malmlund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna