.FILE

23-24 november 2020

Jonas Rosén IT-chef

Jonas är uppvuxen i södra Stockholm och fastnade tidigt för IT och datorer. Följt och deltagit i utvecklingen av Internet i roller som programmerare, system- och driftansvarig såväl som projektledare av allt från teknisk utveckling till lärospel.

Arbetat med Drupal i dryga fem år främst som beställare och strateg. Erfarenhet av att använda det som grund för både intranätet såväl som den publika webbplatsen hos SkandiaMäklarna. Även varit delaktig i integrationsarbetet mellan affärssystem och Drupal för affärskritiska funktioner.

 

Jonas Rosén var med som talare på ett tidigare Internetdagarna