Jörgen Hellgren – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Jörgen Hellgren Affärsutvecklingsansvarig, Svensk e-identitet

Jörgen Hellgren är grundare och affärsutvecklingsansvarig för Svensk e-identitet AB.

Svensk e-identitet var först med att ta fram en ombudstjänst för HSA & SITHS och nu har en ny ombudstjänst sett dagen ljus: Sambiombudet. En tjänst som kapar tiden för anslutning till Sambi från månader till timmar. Ombudstjänsterna och övriga tjänster för inloggning, signering och federationer är populära och företaget har en starkt tillväxt med tusentals befintliga kunder.

Med en bakgrund både som IT-utvecklare och beställare av IT-funktioner i kommunal sektor väcktes en frustration i början av 2000-talet: Hur svårt ska det vara att köpa in tjänster för inloggning och signering? Frustrationen skapade Svensk e-identitet, ett företag som genomsyras av Jörgens ihärdiga strävan efter att förenkla och paketera tjänster så att verksamheterna själva ska kunna förstå och beställa dem. Det ska inte behövas stora projekt för att nå den funktionalitet som verksamheten behöver.

 

Jörgen Hellgren var med som talare på ett tidigare Internetdagarna