Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Jörgen Modin Management consultant, blockchain

Jörgen Modin jobbar till vardags med utveckling och implementering av blockchains.

 

Jörgen Modin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna