Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Jörgen Modin Management consultant, blockchain

Jörgen Modin jobbar till vardags med utveckling och implementering av blockchains.

Talar på:

tidigare år:

22 Nov 2016

Bitcoin och Blockchain


Bitcoinmässa och workshops
Expertpanel 2 – Blockchain i framtiden & hur det kommer att förändra samhället