.FILE

23-24 november 2020

Kajsa Silen Nyman Grundskollärare i Järfälla

Bloggen och de digitala verktygen blir ett sätt att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva och samtidigt ge eleverna förförståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor.

 

Kajsa Silen Nyman var med som talare på ett tidigare Internetdagarna