Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Kalle Jegers Ansvarig för designmetodik och användarforskning, Hello Future

Kalle Jegers är filosofie doktor i informatik från Umeå Universitet och har tidigare forskat och undervisat inom interaktionsdesign och användarupplevelser. Sedan sex år tillbaka arbetar han på Hello Future som ansvarig för insikter och användarforskning.

 

 

 

 

 

Kalle Jegers var med som talare på ett tidigare Internetdagarna