Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Kalle Jegers Ansvarig för designmetodik och användarforskning, Hello Future

Kalle Jegers är filosofie doktor i informatik vid Umeå Universitet och har tidigare forskat och undervisat inom interaktionsdesign och användarupplevelser. Sedan fem år tillbaka arbetar han på Hello Future som ansvarig för insikter och användarforskning.

Talar på:

tidigare år:

20 Nov 2017

Finns det en framtid bortom storstäder och startups?


Hur behöver industrin arbeta för att bli del av den fjärde industriella revolutionen?