Kalle Zetterlund – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Kalle Zetterlund IT-säkerhetskonsult, Sentro

Kalle Zetterlund jobbar som IT-säkerhetskonsult på Sentor MSS AB. Där ägnar han sig framförallt åt tekniska säkerhetsgranskningar samt att hålla utbildningar och seminarier.

Han hyser ett stort patos för live-demonstrationer av säkerhetsbrister och envisas med att företa sig sådana även när risken för tekniska problem är överhängande.

 

Kalle Zetterlund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna