Karin Ahl – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Karin Ahl Marknadschef Rala Infratech

Karin Ahl, arbetar sedan tolv år tillbaka på Rala och tidigare ordförande i FTTH Council Europe. Starkt engagerad i aktuella frågor runt nätägande, marknads- och omvärldsanalyser. Fokus just nu är utvecklingen på den svenska marknden samt det nya regleringspaketet från EU där fiber hamnat i centrum på ett sätt som vi inte tidigare sett.

 

Karin Ahl var med som talare på ett tidigare Internetdagarna