Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Karin Holmberg Lundin Ordförande, Eskilstunautmaningen

 

Karin Holmberg Lundin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna