Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Karin Roberts Konkurrenssakkunnig/Senior Case Officer, Konkurrensverket

 

Karin Roberts var med som talare på ett tidigare Internetdagarna