Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Karin Roberts Konkurrenssakkunnig/Senior Case Officer, Konkurrensverket

 

Karin Roberts var med som talare på ett tidigare Internetdagarna