Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Karina Tellinger McNeil Samordnare Vision e-hälsa 2025

Karina Tellinger McNeil är samordnare inom samordningskansliet för Vision e-hälsa 2025 och har över 20 års erfarenhet av e-hälsa och digitalisering inom vård och omsorg.

Samordningskansliet är ett gemensamt kansli för Socialdepartementet och SKL. Samordningskansliets uppgift är att vara en fristående och oberoende resurs och stöd för arbetet med och information om Vision e-hälsa 2025.

 

Karina Tellinger McNeil var med som talare på ett tidigare Internetdagarna