Karl-Oskar Brännström – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Karl-Oskar Brännström VD för Aigine AB

Karl-Oskar är jurist, entreprenör och VD för Aigine AB. Han brinner för digital processutveckling och att med modern teknologi uppnå både högre flödes- och resurseffektivitet.

Inför GDPR har Aigine tillsammans med IBM tagit fram en lösning för att hantera personuppgifter i alla dokument och e-postmeddelanden som redan finns lagrade i en organisation, sk. ostrukturerad data, en uppgift som annars hade tagit tusentals juristtimmar att lösa manuellt. Aigine använder en världsunik arkitektur för gemensamt kognitivt lärande där alla som använder lösningen både tränar och får del av vässade förmågor. Dessa vässade förmågor kombineras med en automatiserad, digital process och utgör resurs när dokument ska hittas, granskas och förses med laglig grund.

 

Karl-Oskar Brännström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna