Karoline Boström – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Karoline Boström chef för Enheten för spektrumtillstånd, PTS

Karoline Boström är chef för Enheten för spektrumtillstånd på Post- och telestyrelsen (PTS). Hon arbetar med tilldelning av spektrum, både till operatörer och till privata användare, för alla typer av radioanvändningar.

 

Karoline Boström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna