Katarina Blomkvist – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Katarina Blomkvist Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet

Katarina är Docent i Entreprenörskap vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet och projektledare för Intraprenörskompassen, ett forskningsprojekt baserat på över 4000 intervjuer med personer i små och stora företag. Syftet är att skapa en bättre förståelse för intraprenörskapet och bidra till att svenska företag kan börja arbeta mer strategiskt med sitt intraprenörskap. Sverige ska vara först med att sätta fokus på detta viktiga område och ligga i topp vad gäller morgondagens förnyelse.

 

Katarina Blomkvist var med som talare på ett tidigare Internetdagarna