Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Katarina Lycken Rüter Undervisningsråd, Skolverket

Efter 25 år i klassrummet nu skolbyråkrat – med stor glädje och full fart – på Skolverket.

 

Katarina Lycken Rüter var med som talare på ett tidigare Internetdagarna