Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Kent Wisti Präst i Svenska kyrkan, bildkonstnär och författare

 

Kent Wisti var med som talare på ett tidigare Internetdagarna