Kersti Forsberg – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Kersti Forsberg

Kersti har varit journalist i hela sitt liv, främst inom dagspress. Sedan 1,5 år tillbaka jobbar hon som verksamhetschef för Medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet vars uppdrag är att stärka fri, oberoende och professionell journalistik i Sverige och globalt.

I somras fick Fojo ett nytt uppdrag från kulturdepartementet som innebär att vi ska jobba förebyggande mot hat och hot mot journalister. En extremt viktig fråga för demokratins fortlevnad. Utan journalistik, ingen demokrati. Och hat och hot mot journalister riskerar leda till självcensur och att duktiga journalister lämnar yrket.

 

Kersti Forsberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna