Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Kim Johnsson Systemtekniker

Jobbat med IT på Borgholms kommun i över 5 år, de senaste åren med fokus på infrastruktur och framför allt nätverk. Implementerat bland annat IPv6 och DNSSEC i kommunen, samt utvecklat ett identitetshanteringssystem. Har även en enskild näringsverksamhet som primärt fokuserar på app-utveckling.

 

Kim Johnsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna