Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Kira Berg Projektledare Digidel Östergötland, Länsbibliotek Östergötland

Möjlighetsbärare som arbetat ett flertal år som projektledare på lokal, regional och transnationell nivå. Den röda tråden i alla projekt har varit, det livslånga lärandet. Erfarenhet från privat, statlig och kommunal verksamhet inom olika områden. Tidigare verksam som kommunalråd i Hultsfreds kommun.

 

Kira Berg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna