Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Kjell Brunnström Acreo Swedish ICT AB och Mittuniversitetet

Kjell Brunnström arbetar sedan 1997 som forskare på Acreo Swedish ICT AB i Stockholm med inriktning mot visuellt upplevd mediakvalitet. Sedan 2013 är han också adjungerad professor i videokvalitet vid Mittuniversitetet.

 

Kjell Brunnström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna