Kjell Brunnström – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Kjell Brunnström Acreo Swedish ICT AB och Mittuniversitetet

Kjell Brunnström arbetar sedan 1997 som forskare på Acreo Swedish ICT AB i Stockholm med inriktning mot visuellt upplevd mediakvalitet. Sedan 2013 är han också adjungerad professor i videokvalitet vid Mittuniversitetet.

 

Kjell Brunnström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna