.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Kjell Hedwall Avdelningschef för skolutvecklingsavdelningen, Skolverket

Avdelningen ansvarar för all skolutvecklingsverksamhet som Skolverket bedriver, bl.a. arbetet med regeringsuppdraget om att främja skolans digitalisering. Kjell har lång erfarenhet av att arbeta med IT i skolan och skolutveckling i ledande befattningar i olika skolmyndigheter.

 

Kjell Hedwall var med som talare på ett tidigare Internetdagarna