.FILE

23-24 november 2020

Kristian Borglund Innehållsutvecklare

Kristian Borglund var digital nomad på platser som Bali, Goa, Australien, USA och Thailand under två till sex månader per år i sex års tid, medan han var redaktör för Metrojobb. Han startade samtidigt The Fun Mission, ett digitalt nomad-anpassat forskningsprojekt med syfte att svara på frågorna: Hur blir livet roligare? Finns det en formel, och hur ser den i så fall ut?

 

Kristian Borglund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna