Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Kristian Borglund Innehållsutvecklare

Kristian Borglund var digital nomad på platser som Bali, Goa, Australien, USA och Thailand under två till sex månader per år i sex års tid, medan han var redaktör för Metrojobb. Han startade samtidigt The Fun Mission, ett digitalt nomad-anpassat forskningsprojekt med syfte att svara på frågorna: Hur blir livet roligare? Finns det en formel, och hur ser den i så fall ut?

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2017

Digital Nomad – Framtidens arbetsplats


Möt nomaderna – drivkrafter, livsberättelser och framtida behov