Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Kristian Larsson Tele2

Kristian är IP & Opto nätarkitekt på Tele2 och jobbar med design, strategi och övergripande arkitekturella val både för Tele2s internationella core-nät (AS1257) och de nationella näten i de länder där Tele2 har verksamhet. Har ett stort fokus på ny teknik, så som IPv6, och brinner för ett bättre Internet! Kristian tycker också om BGP.

 

Kristian Larsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna