Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Kristian Ørmen Domain Specialist, Larsen Data

Domain Specialist at Larsen Data.

 

Kristian Ørmen var med som talare på ett tidigare Internetdagarna