Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Kristina Alexanderson Chef för Internet i skolan på IIS

Kristina Alexanderson arbetar som ansvarig för IIS satsning mot skolan. I huvudsak handlar det om att hon ansvarar för skolsatsningen Webbstjärnan, som går ut på att skapa skolarbeten på webben. Inom ramen för sitt arbete har hon även skrivit internetguiden Källkritik på internet. Hon är därtill aktiv som projektledare för Creative Commons Sverige.

Talar på:

Måndag 20 Nov

Vad innebär digital kompetens i skolan?


Digitaliseringen av skolan – vad har hänt och vad händer nu? kl. 10:30 i A2
Avslutning kl. 16:45 i A2

tidigare år:

21 Nov 2016

Är skolan redo för molnet


Skolan och molnet
Avslutning och sammanfattning

Paneldeltagare på:

tidigare år:

22 Nov 2016

Svenskarna och internet 2016


Barn och ungas användning