Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Kristina Alexanderson Chef för Internet i skolan på IIS

Kristina Alexanderson arbetar som ansvarig för IIS satsning mot skolan. I huvudsak handlar det om att hon ansvarar för skolsatsningen Webbstjärnan, som går ut på att skapa skolarbeten på webben. Inom ramen för sitt arbete har hon även skrivit internetguiden Källkritik på internet. Hon är därtill aktiv som projektledare för Creative Commons Sverige.

Talar på:

Paneldeltagare på:

tidigare år:

22 Nov 2016

Svenskarna och internet 2016


Barn och ungas användning