Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Kristina Alexanderson Chef för Internet i skolan på IIS

Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.

Talar på:

tidigare år:

20 Nov 2017

Vad innebär digital kompetens i skolan?


Digitaliseringen av skolan – vad har hänt och vad händer nu?
Avslutning
19 Nov 2018

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna? LIVE


Skolans digitalisering – vilka kunskaper ska eleverna få?
Hur ser elevernas användning av internet ut?
Sammanfattning och utblick
21 Nov 2016

Är skolan redo för molnet


Skolan och molnet
Avslutning och sammanfattning

Moderator för:

tidigare år:

19 Nov 2018

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna? LIVE


Finns det någon digital kompetens?

Paneldeltagare på:

tidigare år:

22 Nov 2016

Svenskarna och internet 2016


Barn och ungas användning