Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Kristina Edman Handläggare, Naturvårdsverket

Kristina är ekonom och arbetar som handläggare för digitalisering och e-förvaltning för smartare miljöinformation med gränssnitt för verksamhetsutövare och identiteter och behörigheter. Hon har arbetat med olika perspektiv på identifieringsfrågor med en grund i affärsutveckling och produktledning inom IT/telekom.

 

Kristina Edman var med som talare på ett tidigare Internetdagarna