Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Kristina Fridensköld Chef för avdelningen Digitalisering, eHälsomyndigheten

Kristina Fridensköld arbetar som chef för avdelningen Digitalisering på eHälsomyndigheten. Hon leder bland annat arbetet med utveckling, förvaltning och drift av myndighetens e-tjänster.

Med en tvärvetenskaplig utbildningsbakgrund inom HCI och bred erfarenhet från IT-området, är informationssäkerhet samt användarperspektivet viktiga fokusområden för henne i det dagliga arbetet.