Kristina Fridensköld – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Kristina Fridensköld Chef för avdelningen Digitalisering, E-hälsomyndigheten

Kristina Fridensköld arbetar som chef för avdelningen Digitalisering på E-hälsomyndigheten. Hon leder bland annat arbetet med utveckling, förvaltning och drift av myndighetens e-tjänster.

Med en tvärvetenskaplig utbildningsbakgrund inom HCI och bred erfarenhet från IT-området, är informationssäkerhet samt användarperspektivet viktiga fokusområden för henne i det dagliga arbetet.

 

Kristina Fridensköld var med som talare på ett tidigare Internetdagarna