Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Kristina Rudolfson IT-strateg, Essunga kommun

Kristina Rudolfson är IT-strateg i Essunga kommun och aktiv i Göliska IT som består av Lidköping, Skara, Götene, Essunga och Grästorps kommun. Hon är även aktiv i SIKT-nätverket, som är en organisation för Skaraborgs IKT-ansvariga.


 

Kristina Rudolfson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna