Lars Martin – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Lars Martin CISSP, Senior Information Security Professional Quality & Security, CGI Sverige

Lars Martin arbetar med Risk management och Compliance (ISO 27001/PCI DSS) samt är teamledare för CGI Sveriges CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

 

Lars Martin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna