Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Lars Persson Omvärldsanalytiker

Jag är mentalskötaren som blev marinarkeolog som blev omvärldsanalytiker i Helsingborgs stad. Omvärldsfrågor med koppling till näringsliv, platsattraktivitet och hållbar tillväxt är rock’n’roll för mig. Och trots att jag dagligen pratar om digitaliseringens virvlande effekter för företag och människor, så har det analoga greppet svårt att släppa taget om mig.

 

Lars Persson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna