Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Lars Sjöström Ägare till VIRGOkonsult

Egen företagare och konsult sedan 2008. Inriktning; arbetsmarknadsfrågor i vid mening. Innan dess, tjänsteman inom Arbetsförmedlingen 1967-2008, stf generaldirektör från 2000.

 

Lars Sjöström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna