Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Leif Rehnström VD, Hello Future

Leif Rehnström är VD på digitala transformationsbyrån Hello Future som finns i Skellefteå och Stockholm. Han hjälper i sin vardag företag och organisationer att bygga upp digital kunskap och digitala erbjudanden för att själva kunna ta makten över sin framtid.

Växte upp i Norsjö med musik och datorer som största intressen och har haft förmånen att jobba med kreativitet och teknik hela sitt liv. Tror på en framtid där företag och innovationer blomstrar även bortom storstäder och startup-kluster.

Talar på:

Måndag 20 Nov

Finns det en framtid bortom storstäder och startups?


Den fjärde industriella revolutionen kl. 10:40 i C2

Paneldeltagare på:

Måndag 20 Nov

Finns det en framtid bortom storstäder och startups?


Avslutande panelsamtal: Vägen framåt kl. 16:30 i C2