Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Lennart Beckman

Lennart har mångårig erfarenhet som informations- och IT-säkerhetskonsult och är nu engagerad av Sambis granskningsgrupp.

 

Lennart Beckman var med som talare på ett tidigare Internetdagarna