Lillemor Engholm Guy – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Lillemor Engholm Guy Regionbibliotek Östergötland

Regionbibliotek Östergötland är en del av Region Östergötland och arbetar med ämnen som rör regional biblioteksutveckling, demokrati, samhällsorientering och digital delaktighet.

 

Lillemor Engholm Guy var med som talare på ett tidigare Internetdagarna