Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Lillemor Engholm Guy Regionbibliotek Östergötland

Regionbibliotek Östergötland är en del av Region Östergötland och arbetar med ämnen som rör regional biblioteksutveckling, demokrati, samhällsorientering och digital delaktighet.

 

Lillemor Engholm Guy var med som talare på ett tidigare Internetdagarna