Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Linda Fastén Utvecklingsledare Helsingborg 2035

Mellanrumsledare, möjlighetsspanare och resultatmagiker. Linda Fastén är utvecklingsledare och processkonsult med mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete i offentlig verksamhet.

Hur går vi från vision till verklighet och från idé till handling med staden som plattform? I bagaget ligger framtagandet av Helsingborgs vision, stadsövergripande trend- och omvärldsanalyser, det medskapande initiativet Visionsfonden samt ett av de största företagseventen i Sverige 2014.

 

Linda Fastén var med som talare på ett tidigare Internetdagarna