Linda Nordgren – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Linda Nordgren Kommunikatör

Linda Nordgren är ansvarig för den strategiska planeringen och utvecklingen av Malmö stads kriskommunikationsarbete och går i krishändelser in som funktionsansvarig för kriskommunikationsfunktionen i den centrala krisledningen. Hon har erfarenhet av att leda, driva och planera kommunikationsarbete i hårt pressade situationer.

Linda är även social media master inom Malmö stad och arbetar med den strategiska utvecklingen av kommunens samlade närvaro i sociala medier, samt är huvudredaktör för kommunens huvudkonton i sociala medier.

 

Linda Nordgren var med som talare på ett tidigare Internetdagarna