Linn Wallér – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Linn Wallér Funktionsledare GITS, Västra Götaland

Linn har jobbat med samverkansfrågor i nästan tio års tid med fokus på kommun och landsting. Arbete har skett genom Inera, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västkom samt nu inom GITS.

GITS aktuella fokus rör frågor kopplat till samverkan för att möjliggöra informationsöverföring mellan huvudmännen för den enskilde invånarens bästa. I Västra Götaland finns en gemensam utgivningsorganisation för SITHS etablerad och arbete pågår nu med att se över och anpassa denna utifrån Efos och de nya möjligheter som kommer med det. Här ses även ev möjliga kopplingar till SAMBI över.

Linn har jobbat med samverkansfrågor i nästan tio års tid med fokus på kommun och landsting. Arbete har skett genom Inera, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västkom samt nu inom GITS.

 

Linn Wallér var med som talare på ett tidigare Internetdagarna