Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Linn Wallér Funktionsledare GITS, Västra Götaland

Linn Wallér jobbar med att förvalta och utveckla samverkan i Västra Götaland mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen. För detta ändamål har funktionen GITS etablerats och denna leder hon idag.

GITS aktuella fokus rör frågor kopplat till samverkan för att möjliggöra informationsöverföring mellan huvudmännen för den enskilde invånarens bästa. I Västra Götaland finns en gemensam utgivningsorganisation för SITHS etablerad och arbete pågår nu med att se över och anpassa denna utifrån Efos och de nya möjligheter som kommer med det. Här ses även ev möjliga kopplingar till SAMBI över.

Linn har jobbat med samverkansfrågor i nästan tio års tid med fokus på kommun och landsting. Arbete har skett genom Inera, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västkom samt nu inom GITS.

 

Linn Wallér var med som talare på ett tidigare Internetdagarna