Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Lisa Söderlund Projektledare

Lisa Söderlund arbetar som projektledare för pedagogik och skola, Kodcentrum

Lisa Söderlund är mediepedagog som vill inspirera barn och unga till kreativt skapande med digital teknik. Hon är utbildad inom pedagogik och medieteknik samt med en fil kand i etnologi från Stockholms universitet. Lisa kommer senast från Tekniska museet där hon bl.a ansvarat för samskapande med barn och unga ihop med interaktionsdesigners, mjukvaruutvecklare och forskare för att utveckla nya interaktiva upplevelser till museets storsatsning MegaMind.

Talar på:

tidigare år:

19 Nov 2018

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna? LIVE


Mer än bara koda – Vad kan eleverna lära sig av en programmerare?

Paneldeltagare på:

tidigare år:

19 Nov 2018

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna? LIVE


Finns det någon digital kompetens?