Loth Hammar – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Loth Hammar Huvudsekreterare/kanslichef i Digitaliseringskommissionen

Loth Hammar är huvudsekreterare/kanslichef i regeringens Digitaliseringskommission.

Loth är kanslichef och huvudsekreterare i Digitaliseringskommissionen som arbetar för att förverkliga regeringens it-politiska mål – att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

 

Loth Hammar var med som talare på ett tidigare Internetdagarna