Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Louise Callenberg enhetschef avdelningen för digitalisering inom Stockholms stad

 

Louise Callenberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna