Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Louise Callenberg enhetschef avdelningen för digitalisering inom Stockholms stad

 

Louise Callenberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna